Łącznie 80 000 gości ze 160 krajów przybyło do Hanoweru, aby zobaczyć najnowsze innowacje i trendy w obróbce drewna – wielu zainteresowanych gości przyjechało również z Azji i Ameryki. „Imponujące 60 procent odwiedzających pochodziło z zagranicy. Oznacza to, że targi LIGNA jeszcze bardziej umocniły swoją pozycję wiodących światowych targów handlowych” — powiedział dr. Jochen Köckler, prezes i dyrektor generalny Deutsche Messe AG, na oficjalnej stronie LIGNA.

Ten pośpiech i wielki entuzjazm zwiedzających było widać również na stoisku firmy Leitz. W swojej tegorocznej prezentacji na targach światowy lider rynku skupił się na tematach wiedzy i wydajności. Czy to pozyskiwanie nowych klientów, intensywny networking, czy po prostu ponowne spotkanie twarzą w twarz przy przekąskach i napojach – firma Leitz była nawet w stanie przekroczyć cele, które sobie wyznaczyła na targach LIGNA. Zwłaszcza jakość ekscytujących i interesujących dyskusji z klientami i gośćmi mogła zostać ponownie podniesiona w porównaniu z poprzednimi targami. W połowie tygodnia Leitz zaprosił na tradycyjną konferencję prasową. Gośćmi byli krajowi i międzynarodowi dziennikarze, którzy dowiedzieli się więcej o tegorocznych innowacjach i kluczowych tematach światowego lidera rynku. Frekwencja dopisała, dzięki czemu sala była wypełniona po brzegi.

Duże znaczenie miała również sztafeta Leitz. Wielu wysoce zmotywowanych pracowników przejechało na rowerze z pałeczką LIGNA przez całe Niemcy - od Oberkochen do Hanoweru przez kilka tygodni - na zasadzie neutralności pod względem emisji CO2. Wspaniały znak zrównoważonego rozwoju, ducha pracy zespołowej i niezwykłego osiągnięcia wszystkich uczestników. Jako ukoronowanie po 1200 kilometrach minister leśnictwa Dolnej Saksonii, Miriam Staudte, przyjęła na uroczystej ceremonii otwarcia LIGNA dyrektora zarządzającego firmy Leitz, Jürgena Köppela, w celu przekazania pałeczki.

Po pięciu dniach targów LIGNA oczekiwania nie tylko zostały spełnione, ale nawet przekroczone. Ostatniego dnia targów Köppel z radością stwierdził: „Wielkim przeżyciem był powrót do Hanoweru po czteroletniej przerwie. Wszystkim nam bardzo brakowało wyjątkowej targowej atmosfery i osobistych kontaktów”. Targi LIGNA 2023 charakteryzowały się intensywnymi rozmowami i uśmiechniętymi ludźmi. Dlatego pracownicy firmy Leitz już nie mogą się doczekać następnego roku, kiedy nadejdzie czas, aby powiedzieć: „Wreszcie czas na LIGNĘ”.