Długoterminowe myślenie i zrównoważone działanie jako strategia przedsiębiorstwa

Długoterminowe myślenie i zrównoważone działanie jako strategia przedsiębiorstwa

Globalna inicjatywa WeCare łączy w sobie kilkudziesięcioletnie działania Grupy w dziedzinie społecznej i kulturalnej, a także ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Koncepcja WeCare kładzie szczególny nacisk na połączenie mocnych stron i zaangażowania wszystkich firm i pracowników w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ten sposób optymalnie wspiera się przede wszystkim mniejsze lub lokalne kampanie, ponieważ regionalne korzenie są bliskie globalnej firmie rodzinnej działającej w czwartym i piątym pokoleniu.

Aby poczuć dynamikę WeCare i ducha zespołu, we wszystkich firmach grupy na całym świecie odbywają się pierwsze tygodnie akcji WeCare. Dzięki współpracy pracowników i wsparciu finansowemu poszczególnych lokalnych przedsiębiorstw jest to pozytywny przejaw odpowiedzialności społecznej.


Ponad 120 projektów na całym świecie

Kilka przykładów planowanych projektów WeCare

Ponad 4000 pracowników Grupy mogło zgłosić swoje pomysły, z których powstała szeroka pula projektów. W okresie od 23 kwietnia do 8 maja 2022 roku na całym świecie zostanie zrealizowanych ponad 120 projektów WeCare.

Społeczeństwo, sprawy socjalne i kulturalne

Społeczeństwo, sprawy socjalne i kulturalne

  • Darowizny odzieży i dóbr (np. dla organizacji non-profit lub osób potrzebujących)

  • Wsparcie instytucji społecznych (sierocińców, domów spokojnej starości i osób potrzebujących)

  • Udział w lokalnych akcjach krwiodawstwa

Ochrona przyrody i środowiska

Ochrona przyrody i środowiska

  • Ochrona krajobrazu i wód - sprzątanie otoczenia i zbiorników wodnych
  • Gospodarka rolna i leśna - ponowne zalesianie lokalnych lasów, zakładanie łąki kwietnej
  • Budowa i montaż budek lęgowych dla ptaków, hoteli dla owadów, zakup uli dla pszczół


#LeitzGroupWeCare

#LeitzGroupWeCare

Bądź na bieżąco – śledź wszystkie kampanie WeCare w naszych mediach społecznościowych lub #LeitzGroupWeCare!

 

Facebook

Instagram

Spółki siostrzane

Spółki siostrzane

Kampanie WeCare są prowadzone we wszystkich spółkach siostrzanych w Grupie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności firm Boehlerit i Bilz, odwiedź ich strony internetowe i kanały mediów społecznościowych.

 

Boehlerit

Bilz


Poleć tę stronę