Podmiot odpowiedzialny:

Leitz Polska Sp. z o.o.
ul. Duńska 4
97-500 Radomsko
Tel: + 48 44 683 03 88
leitz@leitz.pl

 

Zarząd:

Krzysztof Krzanowski
Günther Kamml

NIP: 772 17 87 755
Regon: 590571866

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000080941

Kapitał zakładowy: 400 000,00 PLN

BDO: 000018189

© Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich układ na stronie internetowej Leitz podlegają regulacjom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawartość niniejszej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych.

 

Oświadczenie dotyczące pośrednich lub bezpośrednich linków do zewnętrznych stron internetowych:

Leitz oświadcza wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron zewnętrznych, nie zawierały one żadnych nielegalnych treści. Leitz nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość tych stron i dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści, do których odsyłają linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w naszej ofercie internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie administrator strony, do której odsyłają linki. Leitz na swojej stronie jedynie odsyła do danych publikacji i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na tych stronach.