Jako firma rodzinna w czwartym i piątym pokoleniu, Leitz stawia na jakość i zrównoważony rozwój produktów i usług oraz na niezawodność wobec wszystkich grup referencyjnych. Dlatego też zawsze łączyliśmy postęp technologiczny z uzasadnieniem ekologicznym i korzyściami ekonomicznymi.

Kultura i wartości przedsiębiorstwa rodzinnego Leitz charakteryzują się długoterminowym myśleniem i zrównoważonym działaniem. W ten sposób jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za naszych pracowników, klientów i społeczeństwo. Postrzegamy siebie jako część wspólnoty i działamy ze świadomością, że sukces firmy opiera się ostatecznie na sukcesie ludzi w niej pracujących.

Jako lider technologii i rynku światowego, łaczymy tradycję i innowacyjność, co stanowi podstawę naszej zrównoważonej strategii korporacyjnej.

Dr. Cornelia Brucklacher
Przewodnicząca Rady Nadzorczej i właścicielka


Poleć tę stronę