Leitz เป็นธุรกิจครอบครัวในรุ่นที่สี่และห้า เรายืนหยัดในคุณภาพ ความยั่งยืน และความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางที่เรามีต่อลูกค้าของเรา นี่คือเหตุผลที่เรารวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ากับเหตุผลทางนิเวศวิทยาและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ

วัฒนธรรมและค่านิยมของธุรกิจครอบครัว Leitz นั้นโดดเด่นด้วยการคิดระยะยาวและการกระทำที่ยั่งยืน เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคมของเรา เรามองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งคุณค่า และรู้ว่าความสำเร็จของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของคนที่ทำงานภายในบริษัท

ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีและตลาดโลก การผสมผสานอย่างแข็งขันของประเพณีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์องค์กรที่ยั่งยืนของเรา

ดร.คอร์เนเลีย บรั๊คลาเชอร์
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ถือหุ้น


แนะนำเพจนี้