CLT-bewerking zonder grenzen – kwaliteit en prestatie omhoog, kosten omlaag

„Ondanks het feit dat moderne productieinrichtingen steeds hogere prestaties leveren, zijn de limiterende elementen nog steeds de ingezette gereedschappen“ – Markus Derix, eigenaar van de DERIX-Groep, weet waarover hij het heeft. Zo'n twee jaar geleden heeft hij met de bouw van een extra productiehal voor multiplex platen of CLT-elementen (Cross Laminated Timber), één van de meest ambitieuze en grootste projecten in de Europese houtbouwbranche gerealiseerd. Hier worden met behulp van de modernste productietechnieken wand- en vloerelementen voor de prefab-bouw in absolute topkwaliteit geproduceerd.

De nieuwe productieinrichtingen zijn in bedrijf. Op een productieoppervlakte van circa 15.000 kwadraat meter komen hier dagelijks circa tweehonderd kubieke meter aan X-LAM, dus houtbouwelementen voor de prefab-bouw van de productieband. Iedere dag verlaten uit de standplaats Westerkappeln tot wel vijf opleggers met geproduceerde bouwelementen het bedrijventerrein van de internationaal werkende specialisten, die hun producten in de hele wereld leveren. Dat zijn zo'n 1.100 eengezinswoningen per jaar. Een indrukwekkende hoeveelheid materiaal ziet men hier voor ogen, dat hier van het ruwe materiaal door het vingerlassen, schaven en persen tot een geproduceerd bouwelement gevormd wordt door de hele waardeketen.  Het hart van de nieuwe productieinrichting zijn de nieuwe CNC-gestuurde productiemachines. Drie hallengrote CNC-machines produceren hier uit de tonnen zware X-LAM ruwe panelen binnen korte tijd muren, vloerelementen of binnenwanden. Tot en met 40 kwadraatmeter grote bouwelementen kan de inrichting in één opspanning bewerken en dat in extreem hoge productiegraad en perfecte kwaliteit. „De eisen van onze klanten betreffende maatnauwkeurigheid en bewerkingskwaliteit is in de afgelopen jaren steeds meer gestegen - en het kostenbewustzijn net zo“, verklaart Markus Derix inleidend. Nagenoeg ieder producerend bedrijf kent de situatie, dat reeds in de planningsfase van bouwprojecten de discussie over prijs en kosten begint. „Voor ons betekent dit maximale kwaliteit te leveren en daarbij onze productiekosten niet uit het oog te verliezen.“ Begrijpelijk, of het om een gebouw met meerdere verdiepingen gaat of om een eengezinswoning, die bouwelementen moeten absoluut precies geproduceerd worden. Aansluitend moeten zij op de bouwplaats exact en zonder nabewerking in elkaar gezet kunnen worden. Bij DERIX gaat men al zo ver, dat de uitsneden voor inbouwelementen zoals ramen, deuren, armaturen of leidingen en kabelkanalen in exacte passing en perfecte uitvoering voorgeproduceerd worden. Veel werk dus en met de blik op de tijds- en materiaalplanning van een productie en de daarmee verbonden kosten een grote uitdaging.

„Natuurlijk wilden wij van de voor de hand liggende voordelen van de CNC-bewerking gelijk profiteren, maar er gold ook dat de voorliggende en nakomende werkzaamheden zo veel mogelijk gereduceerd moesten worden. Onze nieuwe CNC-inrichting is extreem krachtig en dat wilden wij maximaal benutten“, verklaart de eigenaar en voegt aansluitend toe: „Het is niet alleen belangrijk hoeveel delen per dag bewerkt kunnen worden. De kwaliteit en het totale proces moeten kloppen.“
Een uitdaging voor het gehele bedrijf. Want het bleek dat met de ervaringen die men bij DERIX had met de gebruikelijk gereedschappen die bij de machine geleverd waren, de hoge verwachtingen niet ingelost konden worden. Vanuit de blik van de projectplanner was het duidelijk, dat de beslissende factor naast de machine het gereedschap is.

 

„Wij moesten dus een gereedschapspartner vinden, die over gefundeerde

kennis van materiaal, bewerking en machinetechniek beschikt

en deze in overeenkomstige oplossingen omzetten kan, die ons verder helpen.

Deze partner hebben wij met Leitz gevonden.“

Markus Derix, eigenaar van de DERIX-Groep

 

Als voorbeeld geeft hij het hoekuitspitsen bij het frezen van raam- of deuruitsnede in wandbouwdelen. „In het verleden moesten wij het uitspitsen van de hoeken manueel doen. Dat heeft natuurlijk veel tijd gekost en de bouwdelen moesten tot het eindproduct meervoudig opgespannen worden. Met behulp van speciaal ontwikkelde hoekuitspitsfrezen van Leitz kunnen wij de bewerking nu in één opspanning doorvoeren, sparen in het totaalproces tot een derde van de tijd, bereiken een betere kwaliteit als voorheen en hebben een veel geringer gereedschapsverbruik dan vroeger“, verheugt zich  Derix en noemt details: „Wij frezen onze bouwdelen nu met een aanvoer van 25 m/min. Dat is dubbel zo snel als vroeger.“

Dat bij DERIX het totaalproces zo immens belangrijk is, wordt ook duidelijk voor wat betreft het onderhoud en herstel van de ingezette gereedschappen. „Actueel is onze opdrachtportefeuille uitstekend“, verklaart de eigenaar tevreden. „Overeenkomstig veel materiaal moet bewerkt worden en onze inrichtingen lopen in een 2-ploegendienst 5 dagen in de week.“ Duidelijk dat zo ook overeenkomstig veel gereedschappen steeds beschikbaar moeten zijn, waarmee de productie niet achterblijft. „Foutieve of niet functionerende gereedschapstechniek kunnen wij ons niet veroorloven, maar ook hier letten wij op de kosten.“ zegt Derix nadrukkelijk. „Daarom was het voor ons net zo belangrijk een servicepartner te hebben die ons hier zonder uitzondering flexibel, snel en niet bureaucratisch ondersteunt.“ In samenwerking met de servicespecialisten van Leitz is een gereedschapsvoorraad direct in de fabriekshal ingericht. De verantwoordelijke medewerkers hebben korte wegen bij de gereedschapswissel en kunnen kleinere service werkzaamheden, zoals het wisselen van versleten omkeermessen of het inkrimpen van nieuwe gereedschappen zelf uitvoeren. Het naslijpen van complete gereedschapsystemen wordt nog altijd gedaan door het nabijgelegen Leitz-servicestation. „De servicegedachte die bij Leitz overheerst is voor ons een geluk“, zegt Markus Derix aansluitend. „Wij krijgen voorbereide gereedschappen in topkwalteit terug, sparen daarmee de kosten voor de nieuwaanschaf en hebben steeds een competente aanspreekpartner, die ook op korte termijn bereikbaar is en ons met raad en daad ondersteunt.  Deze tweede kant van de samenwerking met Leitz perfect maakt dat ons streven naar meer duurzaamheid en milieubesparinng in omze productie perfect wordt aangevuld.“

De DERIX-Groep: De expert voor constructieve houtlijmbouw
De DERIX-Groep behoort tot de leidende producenten in de ingenieurshoutbouw. Zij is nationaal en internationaal gevestigd en heeft meer dan 240 medewerkers in twee productieplaatsen in Duitsland  (Niederkrüchten en Westerkappeln) en drie andere verkoopvestigingen (Hamburg, Hermeskeil en Lierderholthuis in Nederland). Het zwaartepunt van de onderneming ligt op de productie van complexe hallendraagwerken van gelamineerd hout en dragende bouwelementen van X-LAM (Multiplex) voor dak, vloer en wand. Het levergebied omvat Duitsland en Europa. Als producent en leverancier van verlijmde houtproducten bedient de onderneming de totale houtlijmbouw en is partner voor architecten, houtbouwbedrijven en bouwondernemers, met wie zij nationale en internationale projecten ontwikkelt en realiseert.

DERIX-aandachtspunt duurzaamheid
De DERIX-Groep heeft zich ten doel gesteld, de houtbouw verder te ontwikkelen en daarmee een bouwvorm populair te maken die een reusachtig klimaatbeschermingspotentieel geeft. Als deze vorm consequent toegepast werd, zouden miljoenen tonnen koolstofdioxide langdurig opgeslagen worden, daarmee de atmosfeer ontzien en de klimaatopwarming effectief tegenwerken. Want een kubieke meter gebruikt hout kan een hele ton CO2 opslaan.  En omdat DERIX hout uit duurzaam bosbouw gebruikt, worden hierdoor ook geen bossen verbruikt, alleen in Duitsland al groeit er meer hout dan dat er geoogst wordt. Dit enorme ecologische voordeel wat hout tegenover andere bouwstoffen heeft, vergroot de DERIX-Groep aanvullend door grote waarde te hechten aan een productie die efficiënt met grondstoffen omgaat, benutting van hernieuwbare energie en aan de ontwikkeling van "Cradle to Cradle" concepten. Want door een circulair gebruik van houwbouwdelen kan de levenscyclus van gebouwen en materialen bijna eindeloos verlengd worden en het gebonden CO2 verder opgeslagen blijven.

 

(Fotos: DERIX-Groep)

 

www.derix.de

Constructieve houtbouw

 

Marketing
Öffentlichkeitsarbeit
+49 (0) 7364 950 662