• Digitale netwerk en contentplatform start in de herfst 2021
  • Eerst volgende Rosenheimer LIGNA.Conference in het voorjaar 2022

 

 

Hannover. De eerst volgende reguliere LIGNA vindt plaats van 15 t/m 19 mei 2023. De voor dit jaar van 27 september t/m 1 oktober geplande beurs vervalt. Door de COVID-19 pandemie met alle gevolgen van dien, heeft de Deutsche Messe in overleg met de VDMA (vakgenootschap houtbewerkingsmachines) de beslissing genomen de wereldbeurs voor gereedschappen, machines en inrichtingen voor de houtverwerkende industrie niet door te laten gaan.


„De onzekerheden door de pandemie zijn wereldwijd voorlopig nog zeer groot. Daarom hebben wij in afstemming met de VDMA besloten, de LIGNA als fysieke beurs in 2021 af te zeggen“, zegt Dr. Jochen Köckler, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Deutschen Messe AG. „Om de branche toch nog een platform voor innovatie, kennis uitwisseling en netwerken te bieden, zullen wij een digitaal netwerk- en contentplatform opzetten, welke eind september van start gaat. Daarnaast plannen wij voor het voorjaar van 2022 de Rosenheimer LIGNA.Conference. In beide gevallen gaan wij vele nieuwe bevindingen en positieve ervaringen uit de recent opgerichte HANNOVER MESSE Digital Edition gebruiken.“


Over de LIGNA
De LIGNA toont het complete aanbod voor de primaire en secundaire industrie:
Gereedschappen, machines, inrichtingen voor seriegrootte 1 en serieproductie, oppervlaktetechniek, houtmateriaalproductie, zaagtechniek, energie uit hout, machine componenten en automatiseringstechniek alsook machines en inrichtingen voor de rondhout- en vezelproductie. Daarbij komen formats zoals het LIGNA.Forum, de Wood Industry Summit voor de bosbouw en primaire industrie als ook de themagerichte rondleidingen. De LIGNA 2023 vindt plaats van 15 t/m19 mei 2023.


Verdere informatie kunt u vinden op www.ligna.de.

 

 

(Foto: Deutsche Messe)

Marketing
Öffentlichkeitsarbeit
+49 (0) 7364 950 662