โซลูชั่นสำหรับการผลิตหน้าต่างและหน้าบานประตูอย่างมืออาชีพ

วัสดุ การออกแบบ ฟังก์ชัน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม

หน้าต่างและประตูเป็นหน้าตาของทุกอาคาร พวกเขาให้ความสะดวกสบายและความปลอดภัยจากโลกภายนอก แต่ยังให้แสงสว่างและความเปิดกว้าง ปลูกฝังความรู้สึกอิสระ ความท้าทายในการก่อสร้างหน้าต่างและประตูในปัจจุบันคือการตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคในด้านความสง่างาม ประโยชน์ใช้สอย คุณภาพที่อยู่อาศัย และการปกป้องสิ่งแวดล้อม แต่สมดุลกับกระบวนการผลิตที่ประหยัดที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Leitz ช่วยบริษัทด้านการผลิตด้วยโซลูชันเครื่องมือและระบบ ความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการ และตลาดที่พัฒนาตลอดเวลา


สำนักงาน
ฝ่ายขาย
+66 (0) 2 807 59 94
ประเทศไทย
แนะนำเพจนี้