จัดทำโดย:

บริษัท ไล้ทซ์ ทูลลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
6 ถนนพุทธมณฑลสาย 3
หนองค้างพลู หนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
ประเทศไทย


โทร:    +66 (0) 2 807 59 90 
แฟกซ์: +66 (0) 2 807 59 94
admin@leitz.co.th

ฝ่ายบริหาร:

Mr. Jürgen Köppel
Mr. San Wangthanapat

© ลิขสิทธิ์
สงวนลิขสิทธิ์. ข้อความ รูปภาพ ไดอะแกรม เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ รวมถึงการจัดเรียงบนเว็บไซต์ Leitz อยู่ภายใต้การคุ้มครองของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้จะไม่ถูกคัดลอก แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง หรือทำให้บุคคลที่สามเข้าถึงได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

หมายเหตุสำคัญเกี่ยวกับการอ้างอิงทางอ้อมหรือโดยตรงไปยังหน้าอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สาม:

Leitz ประกาศอย่างชัดแจ้งว่าในขณะที่ให้ลิงก์เพจ เพจที่เชื่อมโยงนั้นไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายใด ๆ และทั้งหมด Leitz ไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบในปัจจุบันและอนาคตหรือต่อเนื้อหาของหน้าที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ดังนั้น Leitz จึงแสดงตัวออกห่างจากเนื้อหาทั้งหมดของหน้าที่เชื่อมโยงใดๆ และทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากสร้างลิงก์แล้ว คำชี้แจงนี้ใช้กับลิงก์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นภายในเว็บไซต์และหมายเหตุของเรา เป็นเพียงผู้ให้บริการของเพจที่มีการอ้างอิงเท่านั้นที่ต้องรับผิดต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ผิดพลาด หรือไม่สมบูรณ์ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลที่นำเสนอในลักษณะดังกล่าว ไม่ใช่บุคคลที่อ้างอิงผ่านลิงก์ไปยัง สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง