จากอดีตสู่ปัจจุบัน - ไม่มีงานใดที่ปราศจากไม้

อเนกประสงค์, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ทดแทน, ยั่งยืน

ในตลาดปัจจุบัน ไม้ถูกมองว่าเป็นวัสดุหมุนเวียนระดับพรีเมียมที่มีประโยชน์ในการกักเก็บคาร์บอกไดออกไซด์ที่แข็งแกร่ง มีค่าความเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม และน่าจะเป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืนที่สุดในปัจจุบันที่มีจำหน่ายทั่วโลก หลังการเก็บเกี่ยว การเลื่อยและไสเป็นขั้นตอนแรกในการแปรรูปซึ่งขัดเกลาไม้ให้เป็นวัสดุใช้งานเพื่อเตรียมการผลิต

ความต้องการผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายในแง่ของคุณภาพและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่เข้มงวด ไม่น่าแปลกใจที่กระบวนการเชิงกลของไม้ดิบได้มาถึงระดับทางเทคนิคที่ต้องใช้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเช่น Leitz เมื่อพูดถึงการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดและการจัดวางของกระบวนการในเครื่องจักรและโรงงานผลิต Leitz เป็นผู้นำในด้านนี้


งานไส

เพื่อความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และคุณภาพพื้นผิว

Leitz planerhead รุ่น TurboPlan PLUS
Planerhead รุ่น TurboPlan PLUS

งานไส

เพื่อความเที่ยงตรง ความแม่นยำ และคุณภาพพื้นผิว

ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดหลังจากการตัดไม้ดิบคือการไส ที่นี่กำหนดรูปร่างและความหนาของวัสดุและสร้างพื้นผิวและพื้นผิวฐานขึ้นอยู่กับความต้องการ

การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและกลยุทธ์การตัดเฉือนที่ดีที่สุดเป็นปัจจัยชี้ขาดสำหรับผลลัพธ์ในกระบวนการตัดเฉือนที่ตามมาทั้งหมด


ข้อต่อฟิงเกอร์

เพื่อข้อต่อที่ดี

ข้อต่อฟิงเกอร์

เพื่อข้อต่อที่ดี

การต่อชิ้นส่วนไม้ขนาดสั้นหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำและมั่นคงเพื่อประกอบเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่ชิ้นเดียว จะสร้างองค์ประกอบการก่อสร้างที่จะไม่เกิดขึ้นในธรรมชาติในรูปทรง ขนาด หรือความสามารถในการรับน้ำหนักที่ต้องการ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือคุณภาพและความเสถียรของข้อต่อประเภทที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อต่อนิ้ว

สำหรับการผลิตข้อต่อแบบแบนหรือแบบตั้งตรงคุณภาพสูง จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะกับวัสดุ กาว และการใช้งานขั้นสุดท้ายอย่างเหมาะสม

Leitz คัทเตอร์ Minifinger
คัทเตอร์ Minifinger

โปรไฟล์

การสร้างรูปร่างของชิ้นงาน

Leitz หัวตัดโปรไฟล์สำหรับใบมีด serrated back blank knives
หัวตัดโปรไฟล์สำหรับใบมีด serrated back blank knives

โปรไฟล์

การสร้างรูปร่างของชิ้นงาน

การทำโปรไฟล์เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการแปรรูปไม้เนื้อแข็ง ตั้งแต่ไม้ดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ขั้นตอนนี้ชิ้นงานจะได้รับรูปร่างสุดท้าย เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากส่วนนี้ของกระบวนการกำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย สร้างความประทับใจแรกที่ผู้บริโภคได้รับ

ข้อกำหนดโดยรวมของแนวคิดการผลิตสมัยใหม่ต้องการระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และปรับเปลี่ยนได้


สำนักงาน
ฝ่ายขาย
+66 (0) 2 807 59 94
ประเทศไทย
แนะนำเพจนี้