เครื่องมือไสจาก Leitz

ชุบชีวิตไม้ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า

เครื่องมือไสแบ่งตามประเภทของการใช้งาน มีหัวกัดไสสำหรับการไสแบบหยาบ การตกแต่งหรือการไสแบบละเอียด ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่จะไส ความคลาดเคลื่อนระหว่างการกัดหยาบ การกัดละเอียด หรือการไสละเอียดมีตัวเลือกหลากหลาย

Leitz นำเสนอเครื่องมือและโซลูชันที่หลากหลายสำหรับความต้องการด้านงานไสเกือบทุกอย่าง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ผลผลิต

คุณภาพ

ความยั่งยืน


สำนักงาน
ฝ่ายขาย
+66 (0) 2 807 59 94
ประเทศไทย
แนะนำเพจนี้