วัสดุที่ทันสมัยต้องการวิธีการตัดแบบนำสมัย

ความต้องการเครื่องมือมีความซับซ้อนมากขึ้น

ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็นรากฐานสำคัญสองประการของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวัสดุที่เป็นผล มักจำเป็นต้องค้นหาโซลูชันเฉพาะสำหรับการประมวลผลที่เหมาะสมของวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ในการออกแบบส่วนหน้าและฉนวนของอาคาร

สำหรับวัสดุต่างๆ เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ อลูมิเนียมคอมโพสิท แผ่นฉนวนกันความร้อน และขนแร่ Leitz นำเสนอโซลูชันเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดเฉือนและบรรลุศักยภาพสูงสุดในการผลิต


สำนักงาน
ฝ่ายขาย
+66 (0) 2 807 59 94
ประเทศไทย
แนะนำเพจนี้