1. Web sitesinin kullanımı için gizlilik politikası

Gizlilik Politikası - Leitz Kesici Takımlar San. Ve Tic A.Ş.

2020/08/01 itibariyle

Sorumlu kuruluşun adı: Leitz Kesici Takımlar San. Ve Tic A.Ş.

Sorumlu kuruluşun adresi: Gebze OSB, 1600Sk., No: 1602, Gebze / Kocaeli
Türkiye

Leitz, ilgili kişisel verileri bu web sitesini kullanıcılara sunmak ve bu sitenin uygun şekilde çalıştığının ve gerekli ölçüde güvenliğin sağlandığının temin edilmesi doğrultusunda kullanır. Bu kapsam dışında kalan ve veriler üzerinde gerçekleştirilen her işlem, diğer yasal yükümlülükler, izinler, Leiıtz’ın meşru menfaatinin bulunduğu haller zemininde ya da ilgili kullanıcının Leitz’ın verdiği açık rıza çerçevesinde gerçekleşmektedir. 

Leitz, ilgili verileri özel olarak şu amaçlar doğrultusunda saklar ve işler:

Kullanıcılar web sitesini ziyaret ettiğinde Leitz belirli verileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bu verilere: Talep edilen içeriği (örn. özellikle içeriği, metinleri, görselleri ve indirme için sağlanan veri dosyalarını vb.) iletebilmek için gerek duyulan, ilgili uç cihaza tahsis edilmiş IP adresi ya da cihaz kimliği, kullanıcıların web sitesi bağlamındaki aktiviteleri, ilgili uç cihaz türü, kullanılan tarayıcı türü ve kullanım tarihi ve saati dahildir.

Leitz bu bilgileri amaç dışında kullanımı tespit ve takip edebilmek üzere 7 gün süreyle saklamaktadır. 

Aynı zamanda Leitz, hizmetlerin sunumunu, özelliklerini, işlevlerini ve genel yönetim görevlerini geliştirmek için de bu bilgileri kullanır.

Bunların yanında Leitz, yukarıda verilen amaçlar doğrultusunda söz konusu verilere artık gerek duyulmadığında, IP adresleri de dahil olmak üzere kullanımdaki verileri usule aykırı gecikme olmaksızın siler ya da anonim hale getirir.

İlgili verilerin işlenmesi ve kullanımı, (1) işlemenin web sitesinin sunulabilmesi için gerekli olduğu; ya da (2) Leitz’ın, web sitesinin işlevselliğini ve sorunsuz biçimde çalışmasını, aynı zamanda da kullanıcıların gereksinimlerine uygun olmasını temin eden ve geliştiren meşru bir menfaate sahip olduğu durumlarda, bu işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlayan ilgili yasa hükümlerinin oluşturduğu zemin doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Toplanan verilerin alıcılarına; sorumlu bulunan kurum içi departmanların üyeleri, Leitz’a bağlı diğer şirketler, dış hizmet sağlayıcıları (örn. hosting ve içerik yönetimi, pazarlama ajansları, sağladıkları hizmetler dolayısıyla gerekli olması halinde diğer üçüncü taraf sağlayıcılar), ilgili yükümlülükleri ve yetkileri çerçevesinde; örneğin, resmi bir talepte bulunulması ya da Leitz’ın sahip olduğu hakları tespit etmek, uygulamak ya da savunmak üzere gerekli olması halinde ilgili yetkililer ve Leitz şirketlerinin mevcut hissedarları ya da satış, birleşme ya da satın alma durumunda gelecekteki hissedarları dahil olabilir.