Genel Şartlar ve Koşullar

29/2021 itibariyle

1. Genel Sözleşme Kararları

1.1. Kamu hukuku kapsamında ticari teşebbüsler veya tüzel kişilerle yapılan tüm teklifler ve anlaşmalar, aşağıda belirtilen sözleşme koşullarına dayanacaktır. Müşterilerin bu koşullardan farklı olan herhangi bir satın alma koşulu, siparişin kabulü ile dahi sözleşmenin bir parçası olmayacaktır. Yazılı sipariş teyidi ile bir sözleşme kurulacaktır.

1.2. Tekliften zamanla sınırlı bir yükümlülük ortaya çıkmadığı sürece teklifler taahhütsüz olacaktır.

1.3. Elektronik ortamdaki bilgiler dahil, maddi veya manevi nitelikteki örnekler, alıntılar, çizimler ve benzeri bilgilerle ilgili mülkiyet ve telif hakkı saklıdır ; üçüncü şahıslara verilmeyecek ve talep üzerine iade edilecektir.

1.4. Sipariş, o sırada mevcut olan teknik bilgiler referans alınarak teyit edilecektir. Ölçümler o sırada geçerli olan uygun standartları temel alacak, aksi takdirde normal ticaret uygulamalarına ve son teknolojiye uygun olacaktır. Aynı üründen 10 parçadan fazla olan siparişler için, sipariş edilen miktarın artı veya eksi %10'unu tedarik etme hakkımız saklıdır.

1.5.Sözleşmenin imzalanmasından sonra teknik verilerle ilgili değişikliklerin yapılması onayımızı gerektirir, bu değişiklikler teslimat tarihini geciktirebilir ve masrafları müşteriye ait olacaktır. Faturalandırılacak miktar, değişikliğin uygulanması için gerekli olan kapsam ve masrafa bağlı olacaktır.