Privacyverklaring - Leitz Service BV

Stand 01.08.2020

1. Geldigheid

1.1 Voor het gebruik van de website leitz.org en de hierop aangeboden diensten geldt de volgende privacyverklaring. Deze website is uitgegeven door Leitz Service BV, Platinaweg 7-9, 6662PR Elst (Gld) Nederland, E-Mail contact-nl@leitz.org als verantwoordelijke in de zin van Art. 4 EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming („AVG“).

De Data protectie functionaris van Leitz Service BV kunt u bereiken via E-mail contact-nl@leitz.org of via ons postadres onder vermelding van „de Data protectie functionaris“.

1.2 Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, vooral met betrekking tot het beschermen van uw persoonlijke rechten als wij uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken. Onderstaand informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens met betrekking tot u persoonlijk, zoals uw naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag.

2. Geautomatiseerde gegevensverzameling en -verwerking door de browser

2.1 Zoals bij iedere website, verzamelt onze server automatisch informatie en slaat deze tijdelijk op in serverlogbestanden tenzij u deze heeft gedeactiveerd. Als u onze website bezoekt, dan verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website goed weer te geven en om stabiliteit en beveiliging te bieden (juridische basis: artikel 6 (1) f) van de EU-AVG):

 • IP-adres van de aangevraagde computer
 • het bestandsverzoek van de gebruiker
 • de http-antwoord code
 • de Internet-website, waarvandaan u ons bezoekt (Refer URL),
 • het tijdstip van de serveraanvraag
 • browsertype en -versie
 • gebruikte besturingssyteem van de aanvragende computer

Een evaluatie van persoonsgegevens van de serverlogbestanden vindt niet plaats. Deze gegevens kunnen op geen enkel moment aan specifieke personen worden toegewezen. De gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

2.2 Cookies

Om onze website gebruiksvriendelijk te maken en optimaal op uw behoeftes af te stemmen, zetten wij in enige bereiken cookies in. Ons doel is daarbij een attractieve website vorm te bereiken. "Cookies" zijn kleine data die wij via uw webbrowser of ander programma op de opslag van uw computer overdragen en voor een latere afroep neergezet. Daarmee maakt u het ons systeem mogelijk uw browser te herkennen en u daarmee bepaalde services ter beschikking te kunnen stellen .

Enkele van de door ons ingezette Cookies worden aan het eind van het gebruik van de browser, dus na het sluiten van de browser, weer gewist (tijdelijke Cookies). Andere Cookies blijven op uw computer en maken het mogelijk uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (permanente Cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van Cookies geïnformeerd wordt en per stuk beslissen of u deze accepteert, dan wel dat u Cookies voor bepaalde gevallen altijd uitsluit. 
Bij de eerste dat u onze website bezoekt heeft u de mogelijkheid uit te kiezen welke Cookies u toelaten wilt. In de Cookie-instellingen in de Footer van de website kunt u uw eerdere keuze op ieder moment herroepen of aanpassen.
Bij het niet accepteren van Cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

2.3 etracker

Op onze website gebruiken wij diensten van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor de analye van de gebruiksgegevens. Wij gebruiken standaard geen Cookies voor de web-analyse. In zoverre wij analyse- en optimalisatie-Cookies gebruiken, Vragen wij u hiervoor vooraf expliciet teostemming. Is dit het geval en u stemt toe, worden Cookies toegepast, die een statistische analyse van deze website, een succesmeting van onze online marketing maatregelen maar ook testen mogelijk maken om bijvoorbeeld verschillende versies van ons online aanbiedingen of onderdelen hiervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstdata die door de internetbrowser of het toestel van de gebruiker opgeslagen worden. etracker Cookies bevatten geen informatie die identificatie van de gebruiker mogelijk maken.

De met etracker verzamelde gegevens worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en voldoen daarmee aan de meest strenge Duitse en Europesche Databeschermingswetten en standaarden. etracker wordt hierop onafhankelijk getest, gecertificeerd en met het databeschermingszegel ePrivacyseal gekenmerkt.

De dataverwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke bestemmingen van Art. 6 deel 1 lid. f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming („AVG“)). Onze kwestie in de zin van de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisatie van ons online aanbiedingen en onze website. Omdat voor ons de privésfeer van de bezoeker belangrijk is, worden de gegevens die mogelijkerwijs een betrekking tot een specifiek persoon toelaten, zoals IP-adres, aanmeld- op apparaat ID's in een zo vroeg mogelijk stadium geanonymiseerd. Een andere toepassing, samenvoeging met andere data of een doorleiding aan derden gebeurt niet.

Verdere informatie over databescherming bij etracker kunt u hier vinden.

2.4 reCAPTCHA

Op onze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland („Google“). Deze functie dient vooral om een onderscheid te kunnen maken of de ingave van gegevens door een natuurlijk persoon wordt gedaan, of dat deze misbruikt worden door machinale en automatische invoer. De dienst omvat het verzenden van het IP adres en de verder de door Google benodigde data voor de dienst reCAPTCHA en volgt overeenkomstig Art. 6 deel 1 lid. f AVG de basis van ons belang ter vermijding van misbruik en spam. In het kader van de benutting van Google reCAPTCHA is het mogelijk dat er ook persoonlijke gegevens aan de server van Google LLC. in de USA doorgeleid worden.

Voor het geval van overdracht van persoonsgebonden gegevens aan Google LLC. met zitting in de USA, heeft Google LLC. voor de US-Europese databeschermingsovereenkomst „Privacy Shield“ gecertificeerd, welke het volgen van de in de EU geldende databeschermingsniveaus waarborgt. Een actueel certificaat kan hier bekeken worden: https://www.privacyshield.gov/list

Verdere informatie over Google reCAPTCHA alsook de privacy verklaring van Google kunt u inzien op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

3. Social Media  

De op onze website afgebeelde buttons voor social media zijn geen Plug-Ins. Achter de buttons is een doorlinking naar de desbetreffden platforms vastgelegd. Hierover worden geen Cookies op uw computer opgeslagen en er worden ook geen gegevens door ons overgedragen.

Voor verdere akties op deze website gelden de privacyverklaringen van de desbetreffende Social Media platforms:

“Facebook” en "Instagram" (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland)
https://www.facebook.com/privacy/explanation

„Twitter“ (Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA),
https://twitter.com/privacy?lang=de

„Xing“ (XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland)
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

„LinkedIn“ (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA),
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Bij een bezoek aan onze website die een dergelijk button bevat, wordt er geen verbinding gemaakt met de servers van dergelijke diensten zolanag u niet op de button klikt. Daarmee wordt er geen informatie over het bezoek aan onze website aan de desbetreffende dienst doorgestuurd.

Als u gedurende uw bezoek aan onze website gelijktijdig bij een dergelijke dienst ingelogd bent (bijvoorbeeld bij een andere browser sessie) en u klikt dan op de button is het mogelijk dat uw bezoek aan onze website geregistreerd wordt.

Wilt u dat een dergelijke gegevens uitwisseling niet plaats vindt, dient u voor uw bezoek aan onze website van uw account van de desbetreffende diensten afmelden en de links niet gebruiken. Voor een inzage van de omvang en het doel van de dataverzameling door de desbetreffende diensten kijk dan bij de privacy verklaringen van de website van deze diensten.Daar kunt u ook verdere informatie vinden over ue overeenkosmtige dataprotectie en mogelijkheden voor het instellen van de bescherming van uw privésfeer.

4. Gebruik van Youtube-Video's

Wij gebruiken ingebedde YouTube-Video's. Het gaat bij YouTube om een dienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Bij het oproepen van de video's wordt het IP adres overgedragen. Deze kan niet worden toegewezen, in zover u zich niet voor de oproepen van de website bij YouTube of een andere Google dienst heeft aangemeld.

Zodra u de weergave van een ingebedde video door het aanklikken start, slaat YouTube - in zoverre wij weten - alleen Cookie op, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens behouden. Deze Cookies kunnen alleen door overeenkomstige browserinstellingen verhinderd worden.

Verdere informatie voor de beperking van Youtube-Video's kunt u vinden op de informatie site van YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=nl.

5. Data veiligheid

Wij gebruiken het veelgebruikte SSL-certificaat (Secure Socket Layer) in combinatie met de hoogste versluetelingsstap die door uw browser ondersteund wordt. Of een pagina versleuteld wordt, kunt u herkennen aan het gesloten slotje of sleutel symbool in de statusbalk van uw browser.

6. Hyperlinks naar andere websites

Op onze website bevinden zich zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Bij activering van deze hyperlinks wordt u van onze website direct baar de website van de andere aanbiedere doorgeleid. U herkent dit onder andere aan het veranderen van de URL. Wij nemen geen verantwoording voor de vertrouwelijke omgang van de gegevens op deze websites van derden, aangezien wij daar geen invloed op hebben of deze bedrijven de Algemene Verordening Gegevensbescherming navolgen. Over de omgang met uw persoonlijke data dient u zich op de desbetreffende website te laten informeren.


7. Data verzameling en -verwerking vrijwillig meegedeelde data

In zo verre u ons persoonsgebonden gegevens per e-mail of via onze website meedeelt (naam, voornaam, contactgegevens, etc.) gebeurt dat alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens wordenvoor de afhandeling van uw aanvragen en kwesties gebruikt. De gegevens worden in versleutelde vorm (transportversleuteling) per e-mail aan de versantwoordelijke ontvanger in het bedrijf gestuurd.

Een verder gaande benutting, in het bijzonder de verstrekking aan derden met het doel het adverteren, marktonderzoek, gebeurt niet. Die in deze samenhangende gegevens wissen wij nadat de opslag niet meer vereist is, of beperken wij de bewerking, tenzij er wettelijke bewaringsplicht van kracht is. Gerechtelijke grond hiervoor is Art. 6 deel 1 lid. b) AVG of Art. 6 deel 1 lid. f) AVG.
 

7.1.    Nieuwsbrief

a. Rechstgronden voor de dataverwerking
Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens als onderdeel van het verzenden van niewusbrieven is bij het beschikken over toestemming Art. 6 deel. 1 lid. a EU-AVG.
In samenhang met de verzending van nieuwsbrieven wordt uw gegevens niet aan derden verstrekt.
Voor het verzenden van de nieuwsbrieven gebruiken wij de zogenaamde Double Opt-In bevestiging, dit betekent dat wij u pas een nieuwsbrief toezenden, als u voor uw aanmelding de in de daarvoor toegezonden bevestigingsmail de toestemmingslink bevestigd heeft. Daarmee hebben wij zeker gesteld dat allen u zich als eigenaar van het aangegeven e-mail adres zich tot de nieuwsbrief kunt aanmelden. Deze bevestiging moet tijdig na ontvangst van de bevestigings e-mail ontvangen worden omdat anders uw nieuwsbrief aanmelding automatisch uit onze databank gewist wordt.

b. Doel van de gegevens verwerking

De verwerking van uw persoongebonden gegevens (minimaal het email adres) dient ertoe, de nieuwsbrief aan u te verzenden. Het doel van de verwerking van uw persoonsgebonden data in het kader van de nieuwsbrief verzending is uw doorlopend informatie te kunnen verstrekken van relevante thema's uit de hout-en kunststofbewerking, advanced materials en bedrijfsontwikkelingen. 

c. Duur van de opslag
Uw persoonsgebonden gegevens worden gewist, zodra deze voor het bereiken van het doel van het vastleggen niet meer nodig zijn. Uw persoonsgebonden gegevens worden zolang opgeslagen als het abonnement op de nieuwsbrief loopt.

d. Herroepingsrecht- en opzeggingsmogelijkheid
U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief op ieder moment beëindigen. hiervoor vindt u in iedere nieuwsbrief een overeenkomstige link. Door het opzeggen van het abonnement wordt het mogelijk uw aanmelding te herroepen.

7.2. Contactformulier

a. Soort en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u aan via een contactformulier contact met ons op te nemen. Als u van het contactformulier gebruik maakt wordt naast naast het door u in het contactveld ingegeven tekst standaard ook de volgende persoonsgebonden gegevens van u verwerkt:

 • e-mail adres
 • naam, voornaam
 • contactgegevens

De opgave van uw e-mail adres dient het doel uw aanvraag toe te kennen en uw te kunnen beantwoorden. Bij gebruik van het contactformulier worden uw persoonsgebonden gegevens niet aan derden verstrekt.

Verdere opgave van uw firma gegevens, adres en telefonische bereikbaarheid zijn vrijwillig en ter aanvulling van uw aanvraag in aangegeven velden mogelijk.

b. Rechtsgrond
De voorgeschreven gegevensverwerking met als doel het opnemen van contact heeft als grond Art. 6 deel 1 lid. f AVG. Het ter beschikking stellen van een aansluiting voor communicatie met u komt voort uit de interesse u de mogelijkheid te bieden om een snelle en ongecompliceerde manier van communiceren met ons te bieden.

c. Duur van de opslag
Zodra de aanvraag van u afgesltoen is, worden de via het contactformulier vastgelegde persoonsgeboden gegevens van u gewist. Een verdergaande opslag kan in een enkel geval plaatsvinden wanneer dit wettelijk voorgeschreven is.

7.3. Verwerking van sollicitatiegegevens

a. Soort en omvang van de dataverwerking
Heeft u interesse in een door ons geplaatste vacature, kunt u ten allen tijden uw sollicitatie mailen naar contact-nl@leitz.org.

Wij verzekeren u dat de door u aangeleverde persoongebonden gegevens alleen voor het sollicitatieproces gebruikt worden.

b. Rechtsgronden
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoongebonden gegevens uit uw sollicitatie is Art. 6 deel 1 lid. b AVG.

c. Duur van de opslag
Uw gegevens bewaren wij 6 maanden na het eind van het sollicitatieprocedure.


8. Verstrekking aan derden

In zoveer u ons persoonegebonden gegevens meegedeeld heeft, worden deze eigenlijk niet aan derden verstrekt. Een verstrekking wordt alleen gedaan

 • in het kader van een door u verstrekte vrijwilligheid. Bij verstrekking van de data is aan u de ontvanger of de categorie van ontvangers meedegedeeld.
 • in het kader van de bewerking van uw aanvraag, uw bestelling of het gebruik van onze diensten aan de door ons verstrekte onderaannemers, welke de alleen tot uitvoering van deze opdracht benodigde gegevens verstrekt krijgen en voor dit doel gericht gebruiken.
 • in het kader van de opdrachtsverwerking overeenkosmtig Art. 28 AVG aan externe dienstverleners. Deze worden door ons zorgvuldig uitgekozen en geïnstrueerdt, zijn aan onze aanwijzingen en de bepalingen van de AVG gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.
 • in het kader van de vervulling van gerechtelijke verplichtingen aan de daaarvboor gerechte instellingen.

9. Dataoverdracht aan andere landen

Datatransfers naar andere landen vindt uitsluitend op basis van inwilliging, de noodzaak voor het nakomen van verdragen van gerechtelkijke claims plaats üchen statt (Art. 49 EU-DSGVO).

10. Duur van de opslag

Uw gegevens worden alleen gebruikt zo lang als nodig is voor de bestaande klantrelatie, tenzij u ons uw toestemming heeft gegeven of wij een rechtmatig belang hebben bij verdere verwerking. In dit geval verwerken wij uw gegevens tot u uw toestemming intrekt of tot u bezwaar maakt tegen ons legitieme belang. Ongeacht dit, zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en ordergegevens voor een periode van 10 jaar op te slaan als gevolg van commerciële en fiscale regelgeving..


11. Uw rechten

11.1. U heeft de volgende rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of verwijdering,
 • recht op beperking van verwerking,
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdracht.

Uw schriftelijk verzoek kunt u sturen naar: Leitz Service BV, T.a.v. data protectie functionaris, Platinaweg 7-9, 6662 PR Elst, of per e-mail naar: contact-nl@leitz.org.
 

Databescherming voor sollicitanten volgens artikel 12 en 13 van de Europese AVG (m/f/x) per 04/2020

Stand 04/2020

Op basis van de wettelijke bepalingen die zijn gespecificeerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (“EU AVG”)  zijn wij verplicht om u uitgebreide informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van uw sollicitatie en dan zij als volgt:

Gegevensbescherming en de omgang met uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons en daarom zorgen we er altijd voor dat we uw persoonsgegevens op een correcte manier verwerken.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie willen wij u op de hoogte brengen van het volgende:

1.    Verwerkingsverantwoordelijke

Uw aanspreekpunt als verwerkingsverantwoordelijke voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“EU AVG”) en andere nationalen gegevensbeschermingswetten binnen de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsbepalingen is:

Leitz Service,
Platinaweg 7-9, 6662 PR Elst

(hierna aangeduid als "wij", "ons" or "onze")


2.    Functionaris voor gegevensbescherming

Neem rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen heeft met betrekking tot gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf E-Mail: contact-nl@leitz.org

3.    Diverse informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe alleen voor zover dat nodig is voor het aangaan van de arbeidsrelatie. Verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt normaal gesproken alleen plaats als wij vooraf uw toestemming hiervoor hebben kregen. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te krijgen, of in gevallen waarin de verwerking van uw persoonsgegevens wettelijk is toegestaan.

4.    Gegevensverwerking binnen de sollicitatieprocedure

a.    Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens

 

Persoonlijke gegevens

Als we uw toestemming krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is de rechtsgrondslag voor ons  artikel 6 paragraaf 1(a) van de EU AVG en artikel 88 paragraaf 1 van de EU AVG.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens, die nodig is voor het aangaan van een arbeidsrelatie, is artikel 6 paragraaf 1(b) van de EU AVG en artikel 88 paragraaf 1 van de EU AVG.

Als enige verwerking van persoonlijke gegevens vereist is om te voldoen aan de wettelijke verplichting waar aan wij zijn onderworpen, artikel 6 paragraaf 1 (c) van de EU AVG geeft ons hiervoor de wettelijke basis.

Als de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, 6 paragraaf 1 (d) van de EU AVG geeft ons hiervoor de wettelijke basis.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van een gerechtvaardigd belang dat door ons of een derde partij wordt gehouden, en als uw belangen, basisrechten en basisvrijheden niet prevaleren boven het bovengenoemde belang, 6 paragraaf 1 (f) van de EU AVG geeft ons de wettelijke basis voor de verwerking.

Speciale categorieën van persoonlijke gegevens

Als we uw toestemming krijgen voor de verwerking van speciale categorieën personeelsgegevens (artikel 9 paragraaf 1 EU GDPR), zoals religieuze overtuiging, nationaliteit en gezondheidsgegevens, vormt artikel 9 paragraaf 2 (a) van de EU AVG hiervoor de wettelijke basis.

Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens noodzakelijk is om de rechten die ons toekomen op grond van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht uit te kunnen oefenen en om onze plichten op dit gebied te vervullen, is de wettelijke basis voor de verwerking wordt geboden door artikel 9 paragraaf 2 (b) van de EU AVG en artikel 88 paragraaf 1 van de EU AVG.

Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens noodzakelijk is om de vitale belangen te beschermen, wordt de wettelijke basis voor de verwerking geboden door artikel 9 paragraaf 2 (c) van de EU AVG.

Indien de verwerking betrekking heeft op speciale categorieën persoonsgegevens die klaarblijkelijk door u openbaar zijn gemaakt, wordt de wettelijke basis voor de verwerking geboden door artikel 9 paragraaf 2 (e) van de EU AVG.

Indien de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens noodzakelijk is voor gezondheidszorg of arbeidsgeneeskundige doeleinden, of om de arbeidsgeschiktheid te beoordelen, wordt de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking geboden door artikel 9 paragraaf 2 (h) van de EU AVG.

b. Doeleinden van de gegevensverwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats met het oog op het opzetten van de arbeidsrelatie en in het bijzonder om te voldoen aan verplichtingen op grond van het arbeidsrecht en wettelijke verplichtingen – inclusief eventuele collectieve onderhandelingsverplichtingen op grond van het sociaal verzekeringsrecht.

c. Opslagperiode

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. De opslag kan langer worden voortgezet als de Europese of nationale wetgevers hiertoe in EU-richtlijnen, wetten of andere regelgeving waaraan wij zijn onderworpen, hebben voorzien. De verwijdering of blokkering van de gegevens vindt zelfs plaats als een bewaartermijn gespecificeerd door de genoemde normen verstrijkt, tenzij het nodig is om de gegevens te blijven opslaan in verband met het sluiten van een contract of de uitvoering van een contract.
Daarna bewaren we uw sollicitatiedocumenten en sollicitatiegegevens (naast andere gegevens) voor de volgende periodes:

Als u wordt aangesteld, worden de aanvraagdocumenten onderdeel van uw personeelsdossier.

Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden de gegevens 6 maanden nadat de bijbehorende informatie is verstrekt, verwijderd.

d. Recht op bezwaar en verwijdering

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure is absoluut noodzakelijk voor het aangaan van de arbeidsrelatie. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op basis van een toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

5.    Juridische verdediging en verhaal


a. Wettelijke basis voor de verwerking van gegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met juridische verdediging en verhaal is artikel 6 paragraaf 1 (f) van de EU AVG en/of artikel 9 paragraaf 2 (f) van de EU AVG.

b.  Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met juridische verdediging en verhaalsmogelijkheden is het indienen van verweer tegen ongerechtvaardigde claims en de juridische handhaving van claims en rechten. Dit doel vormt ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 (f) van de EU AVG en/of artikel 9 paragraaf 2 (f) van de EU AVG.

c. Duur van opslag

Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld.

d. Recht op bezwaar

De verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met juridische verdediging en verhaal is absoluut essentieel voor juridische verdediging en verhaal. U heeft dus niet het recht om daartegen bezwaar te maken.

6.    Categorieën van ontvangers

Die organen en afdelingen binnen ons bedrijf ontvangen persoonsgegevens die deze nodig hebben om de bovengenoemde doeleinden te vervullen. Om dit te doen, maken we soms gebruik van verschillende serviceproviders en sturen we persoonsgegevens naar andere ontvangers. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De afdeling Human Resources
 • Potentiële lijnmanagers van de betreffende aanvrager
 • Specifieke afdelingen
 • De financiële boekhouding
 • De ondernemingsraad
 • Bankinstellingen
 • Verzekeringsmaatschappijen

7.    Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de EU AVG en heeft u ten opzichte van ons de volgende rechten:

a. Recht op informatie

Op verzoek zullen wij u een bevestiging geven of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u bij ons informatie opvragen over de volgende specifieke punten:

(1)    de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)    de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)    de ontvangers en/of categorieën van ontvangers aan wie/wat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

(4)    de geplande opslagperiode van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben of, indien het niet mogelijk is om hierover definitieve informatie te verstrekken, de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van de opslagperiode;

(5)    het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, en van het recht om de verwerking door ons te beperken of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

(6)    het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

(7)    alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonlijke gegevens niet bij u worden verzameld;

(8)    het bestaan ​​van een geautomatiseerd besluitvormingssysteem inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 paragraaf 1 en 4 van de EU AVG en - althans in dergelijke gevallen - zinvolle informatie over het gebruikte logische systeem en de implicaties en beoogde effecten van een dergelijke verwerking die op jou betrekking hebben.

U heeft het recht om informatie op te vragen over de vraag of de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om geïnformeerd te worden over de gepaste waarborgen met betrekking tot de doorgifte volgens artikel 46 van de EU AVG.

b. Recht op correctie

U heeft het recht om van ons de correctie en/of aanvulling van de gegevens te verkrijgen indien de verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. We zullen de benodigde correctie direct uitvoeren.

c. Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt:

(1) als u vraagtekens plaatst bij de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) als de verwerking onwettig is en u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan eist dat het gebruik van de persoonlijke gegevens wordt beperkt;

(3) als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig heeft voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of

(4) als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 paragraaf 1 van de EU AVG en het is nog niet duidelijk of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan jouw redenen.

Als de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen dergelijke gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een ander. natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is toegepast volgens de bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

d. Recht op verwijdering

d 1) Plicht tot schrapping

U kunt eisen dat wij de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben onverwijld verwijderen, en we zijn verplicht om dergelijke persoonlijke gegevens onverwijld te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:

1.   De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

(2)    U trekt uw toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd volgens artikel 6 paragraaf 1 (a) of artikel 9 paragraaf 2 (a) van de EU AVG, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking ervan.

(3)    In overeenstemming met artikel 21 paragraaf 1 van de EU AVG trekt u uw toestemming voor de verwerking in en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 paragraaf 2 van de EU AVG.

(4)    De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.

(5)    De verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, is vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn onder de wetgeving van de Europese Unie of onder de wetgeving van de lidstaten.

 (6)   De persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals uiteengezet in artikel 8 paragraaf 1 van de EU AVG.

d 2) Informatie verstrekt aan derden

Als we de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben vrijgegeven en als we verplicht zijn deze te verwijderen volgens artikel 17 paragraaf 1 van de EU AVG, dan zullen we - met inachtneming van de technologie die beschikbaar is en de implementatiekosten die ermee gemoeid zijn - passende maatregelen nemen (ook van technische aard) om de gegevensbeheerders die de gegevens verwerken te informeren dat u als de betrokkene heeft geëist dat ze alle links naar die persoonlijke gegevens of kopieën of replica's van die persoonlijke gegevens moeten verwijderen.

d 3) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet als de verwerking vereist is:

(1) om een ​​recht op vrije meningsuiting en verstrekking van informatie uit te oefenen;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist volgens de wetgeving van de Europese Unie of van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn, of om een ​​taak uit te voeren die in het algemeen belang is of die wordt uitgevoerd door de uitoefening van officieel gezag dat aan ons is overgedragen;

(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid volgens artikel 9 paragraaf 2 (h) en (i) evenals artikel 9 paragraaf 3 van de EU AVG;

(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang of voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden volgens artikel 89 paragraaf 1 van de EU AVG voor zover het recht uiteengezet in sectie a) naar verwachting de verwezenlijking van de doelstellingen van een dergelijke verwerking onmogelijk maakt of deze ernstig in gevaar brengt, of

(5) voor het doen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

e. Recht om geïnformeerd te worden

Als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons heeft ingeroepen, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie/wat uw persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van een dergelijke correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking ervan, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

U heeft het recht om door ons geïnformeerd te worden over wie deze ontvangers zijn.

f. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, up-to-date en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om dergelijke persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder dat u hier door ons wordt belemmerd, op voorwaarde dat

(1) de verwerking is gebaseerd op een toestemming volgens artikel 6 paragraaf 1 (a) van de EU AVG of artikel 9 paragraaf 2 (a) van de EU AVG, of op een contract volgens artikel 6 paragraaf 1 (b) van de EU AVG, en

(2) de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

Bij het uitoefenen van dit recht heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of die wordt uitgevoerd door middel van de uitoefening van openbaar gezag dat aan ons is overgedragen.

g. Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om op ieder moment en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, (welke wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 (e) of (f) van de EU AVG) in te trekken.

We zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij we kunnen bewijzen dat er dwingende, legitieme redenen zijn voor een dergelijke verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt voor marketing doeleinden, heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben te allen tijde in te trekken voor de doeleinden van dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke marketing.

Als u uw toestemming voor verwerking voor marketing doeleinden intrekt, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

In verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG - kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van geautomatiseerde procedures waarvoor technische specificaties worden gebruikt.

h. Recht om de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensbescherming op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

i. Geautomatiseerde beslissing in een individueel geval, inclusief profilering

U heeft het recht om niet het onderwerp van discussie te worden die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die juridisch effectief is met betrekking tot u of die op een vergelijkbare manier een aanzienlijk nadelig effect op u heeft. Dit geldt niet als de beslissing

(1) is vereist voor de uitvoering van een contract dat is gesloten tussen u en ons,

(2) is toegestaan ​​op basis van wettelijke voorschriften van de Europese Unie of van haar lidstaten waaraan wij onderworpen zijn, en indien deze wettelijke voorschriften passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen, of

(3) is gemaakt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Desalniettemin mogen deze beslissingen niet gebaseerd zijn op specifieke categorieën persoonsgegevens zoals uiteengezet in artikel 9 paragraaf 1 van de EU AVG, tenzij artikel 9 paragraaf 2 (a) of (g) van de EU AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om die rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gespecificeerde zaken in (1) en (3) nemen we passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; dergelijke maatregelen omvatten minimaal het recht om ons ertoe te brengen de tussenkomst van een persoon in de zaak te verzekeren, het recht om uw eigen standpunt uiteen te zetten en het recht om de beslissing aan te vechten.

 

j. Rechten om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht of enig ander rechtsmiddel op grond van administratief of gerechtelijk recht, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit - met name in de lidstaat waarin u woont of werkt of waar de vermeende schending plaatsvond - indien u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de EU AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij u de klacht heeft ingediend, zal u informeren over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid om een ​​gerechtelijke procedure in te stellen in overeenstemming met artikel 78 van de EU AVG.

Als u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. E-mail: contact-nl@leitz.org t.a.v. Data protectie functionaris.