Leitz precisiegereedschap

Voor de professionele bewerking van houten ramen en deuren

Het oudste materiaal en de ramen- en deurenproductie is hout. Door zijn natuurlijke uitstraling, de isolatie-eigenschappen en zijn relatief makkelijke bewerking is hout als materiaal altijd zeer aantrekkelijk gebleven. Daarom zijn houten ramen en deuren nog steeds het meest toegepast. Het is wel zo dat de eisen aan het product en daarmee ook de machinale bewerking per land, continent en klimaatzone  verschillen. 

Wat echter gelijk blijft zijn de productieprocessen die het ruwe hout tot een elegant en technisch volwassen product maken. Met een langdurige kennis van de eisen in de ramen- en deurenindustrie is Leitz de ideale partner voor producerende bedrijvende over de gehele wereld.  


Afkorten van de ramenonderdelen

Optimalisatie als eerste processtap

De ramen- en deurenproductie begint met het op lengte maken van het ruwe hout, het zogenaamde kappen op afkorten. Samengestelde producties uit hard- en zachthout, lokale of exotische houtsoorten als ook raamhout met of zonder combinatie met isolatiematerialen stellen hoge eisen aan de belastbaarheid en slijtvastheid van de snijkanten en beïnvloeden de mogelijke standtijd van de ingezette gereedschappen. Bijzonder belangrijk is dat deze bewerking een zuiver resultaat oplevert aangezien vervuiling aan de kopse kant in volgende bewerkingsstappen het proces nadelig beïnvloeden.  


Raamhout & latten bewerken

Schaven en profileren

Het vierzijdige schaven van het raamhout legt de basis voor de navolgende bewerkingen en zorgt ervoor dat er een hoogwaardig en functioneel raam- of deurelement gemaakt wordt. De eisen voor deze arbeidsstap zijn hoog, maten en dimensies moeten aangehouden worden en de latere zichtvlakken van de bouwelementen aan de binnen-en buitenzijde moeten perfect geschaafd worden. 

Het optimale bewerkingsconcept maakt het mogelijk om met een druk op de knop over te gaan van het schaven van het raamhout naar het profileren van de latten- en lijstenprofielen, zonder moeizame gereedschapswissel op de machine.


Profielbewerking

Vormgeving voor design en functie

Leitz biedt als partner voor ieder project en machineconcept op maat gesneden en economische oplossingen voor de productie van moderne raam- en deursystemen. Na de bepaling van de wensen en behoeften krijgen klanten – in afstemming met de machine – en softwareproducenten – hun prestatiepakket helder. Leitz analyseert de processen en de meest economische productiemethoden en produceert uitstekende gereedschappen voor uw productie.

Is bij de productie een hoge mate van flexibiliteit gewenst, worden gereedschappen opgesplitst. Heeft echter productiviteit echter de hoogte prioriteit, zijn complete gereedschapsets de juiste oplossing.


Boor- & beslagbewerking

Snel, precies en zuiver

Als het proces van boor- en beslagbewerking in het totale proces een flessenhals wordt, is het boren – en bovenfrezen programma van Leitz de oplossing dat tegen te gaan. Met meer dan 140 jaar ervaring in de borenproductie heeft Leitz voor het totale spectrum aan klanteneisen gereedschap in de aanbieding.


Klantencontact
Verkoop
+32 (0) 2252 14 36
Industrieweg 15
1850 Grimbergen
België
Deze pagina aanbevelen