Een nulvoeg lukt alleen dan, als de strijkfrees in het randbereik aan de kanten zuiver freest. Echter precies dan wordt het gereedschap net bot. De sneden kunnen echter niet doorgeschoven worden. Schüller keukens wilde hiermee geen genoegen nemen.

De kanten houdt Andreas Kutscheriawi aan de frontenstraat bij keukenproducent Schüller in de gaten. De inrichting draait in een drie ploegendienst, met PUR en een aanvoer van 28 m/min. Op de eerste centimeters tekenen zich lichte onregelmatigheden af. De harde toplagen hebben de sneden in het randbereik bot gemaakt. Nu hoeven alleen de nog niet gebruikte delen van de diamant sneden in dit bereik gebracht te worden.

De veroorzaker is de eerste strijkfrees, die de eerste 5 cm op eindmaat freest. Ter bescherming van de werkstukhoek loopt deze in tegenloop. Daarna volgen onder en boven verspaners die het gros aan materiaal in gelijkloop er af halen en voor de eindformattering aansluitend dikwijls nog een strijkfrees in gelijkloop voor 16er- en 19er- fronten.

Andreas Kutscheriawi draait de inrichting leeg, stopt deze en haalt de kap van de eerste strijkfrees af. Op het gereedschap zijn nu aan de bovenkant drie met een inbussleutel te bedienen boutjes. De binnenste twee lossen en spannen de hydrobus van de verticale, tweedelige gereedschappen die voor stof beschermd worden, de derde laat de gereedschappen per omdraaiing 1mm naar elkaar toe schuiven. De nullijn blijft op de hoogte van het gereedschapsmidden zodat het nastellen van de as overbodig is. De machinebediener draait de spanschroeven los, draait de derde schroef een slag naar links, trekt de spanschroeven weer aan en doet de kap er weer op.

Tot en met het naslijpen bij Leitz Service kan het gereedschap voor zeven deelstandtijden in totaal zesmaal nagesteld worden. De inrichting draait weer. Scherpe snededelen bewerken nu het randbereik van de kanten en zorgen voor een onberispelijke kwaliteit.

Schüller produceert zijn fronten zelf

Schüller heeft 1908 medewerkers, bouwt jaarlijks meer dan 140.000 keukens, produceert zijn fronten zelf en heeft daarin een bijzondere gevoeligheid voor kantenkwaliteit ontwikkeld. Met het front als uithangbord van de keuken worden door de klanten opvallende voegen tussen vlakken en kantenband als onaangenaam ervaren. Toen al zo'n 10 jaar geleden het thema nulvoeg opkwam, heeft Schüller alle machines met strijkfrezen uitgerust. Dat bracht frequente en tijdsrovende gereedschapswissels met zich mee. Alleen al het uitrichten van de as duurde vaak al een half uur. Kwaliteitbepalend voor de nulvoegen zijn de strijkfrezen, Hun standtijd is maatgevend voor de productiviteit van de inrichting. Met gebruikelijke strijkfrezen was de vereiste kwaliteit niet in overeenstemming met de verwachtingen van de efficiëntie. Daarvoor heeft Leitz de in breedte verstelbare strijkfrees ontwikkeld. Deze maakt een meervoudige standtijd mogelijk, zonder het gereedshap te wisselen en de machineassen weer in te moeten stellen.

Intussen zijn alle machines niet alleen met de nieuwe strijkfrezen uitgerust, maar ook met het servicepakker eromheen. De Leitz-Service slijpt en reinigt de gereedschappen en onderhoudt ook de hydorbussen. Als nieuw komt een frees terug op de plek van gebruik. Er is opnieuw gemeten en zonder arbeidsintensieve instelwerkzaamheden is deze klaar om ingezet te worden. Met seriennummer en RFID-Chip is is deze voor automtische datatransfer voorbereid.

»De in breedte verstelbare strijkfrees helpt ons bij het produceren van uitstekende nulvoegen,
en dat zonder arbeidsintensieve gereedschapswissels. Af en toe stellen zij het gereedschap kort na en laten deze na ca. 90.000 meter door Leitz Service afhalen en slijpen.«

Max Heller, Bedrijfsleider productie en techniek

»Kwaliteit en efficiëntie in lijn«

Max Heller, Bedrijfsleider productie en techniek, zegt: »De freesresultaten van de strijkfrezen van Leitz is over de totale standtijd uitstekend. Deze is verhoogd van 10 000 naar 90 000 meter. De omstel- en daarmee de stilstandtijden zijn beduidend gereduceerd. Kwaliteit en efficiëntie zijn weer in lijn. Ook onze medewerkers zijn tevreden.«

Bron: "dds" (Uitgave11/2020)

WWW.DDS-ONLINE.DE

pdf
Gebruikersbericht dds 11/2020 - Focus op de rand
Branchenmanagement Möbel & Innentüren
+49 (0) 7364 950 662