Uitgegeven door:

Leitz Service BV
Platinaweg 7-9
6662PT Elst (Gld)
Tel: +31 (0) 481 748 100
Fax: +31 (0) 481 748 110
contact-nl@leitz.org

Management:

Hans Pohlen (directeur)

Registratie Leitz Service BV:

Leitz Service BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 29014228
Het BTW nummer van Leitz Service BV is: NL001311359 B01

 © Copyright
Alle rechten voorbehouden. Teksten, diagrammen, geluiden, animaties en video’s alsmede de hun volgorde en structuur op de Leitz website zijn onderhevig aan de bescherming van auteursrechten en andere industriële eigendomsrechten. De inhoud van deze website mag niet gekopieerd, gedistribueerd, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden voor commerciële doeleinden.


Disclaimer

Belangrijke mededeling betreffende directe of indirecte verwijzingen naar internet pagina’s van derden: 

Leitz verklaart hierbij dat op het moment dat pagina links zijn aangelegd, deze vrij waren van illegale inhoud. Leitz heeft geen invloed op de huidige en toekomstige design of inhoud van deze gelinkte pagina’s. Leitz distantieert zich uitdrukkelijk van inhoud welke gewijzigd is na het moment van het vastleggen van de link. Deze bepaling geldt voor alle vastgelegde links in onze eigen website en verwijzingen. Het is uitdrukkelijk alleen de aanbieder van de pagina waar de verwijzing naar gemaakt is welke aansprakelijk is voor illegale, foutieve of incomplete inhoud en mogelijke schade welke resulteert door het gebruik dan wel niet-gebruik van informatie in welke manier dan ook, en niet degene die de verwijzing naar de respectievelijke publicatie heeft gemaakt.