Nhà xuất bản:

CÔNG TY TNHH LEITZ TOOLING VIỆT NAM
Nhà xưởng cho thuê C-4, Đường N1-2, Khu công nghiệp Long Đức,
xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam, 810000
Tel: +84-251 3682 944
Fax: +84-251 3682 945
sales_ltv@leitz.co.th

Quản trị:

Mr. Jürgen Köppel
Mr. Tri Nguyen

© Bản quyền
Đã đăng ký Bản quyền. Văn bản, hình ảnh, sơ đồ, âm thanh, hình ảnh động và video cũng như cách sắp xếp của chúng trên trang web Leitz đều phải tuân theo sự bảo hộ của bản quyền và các quyền sở hữu công nghiệp khác. Nội dung của trang web này sẽ không được sao chép, phân phối, thay đổi hoặc cho phép các bên thứ ba có thể truy cập được vì mục đích thương mại.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Lưu ý quan trọng về các tham chiếu gián tiếp hoặc trực tiếp đến các trang Internet của bên thứ ba:

Leitz tuyên bố rõ ràng rằng vào thời điểm khi các liên kết trang được cung cấp, các trang được liên kết tương ứng không có bất kỳ và tất cả nội dung bất hợp pháp. Leitz không ảnh hưởng đến thiết kế hiện tại và tương lai của họ hoặc nội dung của các trang được liên kết này. Do đó, Leitz tách biệt rõ ràng khỏi tất cả nội dung của bất kỳ và tất cả các trang được liên kết đã được thay đổi sau khi các liên kết được thiết lập ban đầu. Tuyên bố này áp dụng cho tất cả các liên kết được thiết lập trong trang web và ghi chú của chúng tôi. Chỉ có nhà cung cấp của trang mà tham chiếu được thực hiện phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung bất hợp pháp, bị lỗi hoặc không đầy đủ và bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được trình bày theo cách đó, không phải người tạo tham chiếu qua các liên kết tới ấn phẩm tương ứng.