Onderzoek & ontwikkeling, partners en vertrouwen

Als marktleider  van precisiegereedschappen en gereedschapssystemen verleent Leitz actief haar medewerking aan de ontwikkeling van toekomstige technologieën voor de houtbewerking.

Samen met instituten uit de hele wereld en in samenwerking met belangrijke belangengroepen werkt Leitz aan de doorontwikkeling van technische, economische, milieupolitieke maar ook sociale voorwaarden in onze branche. Vooral de precompetitieve ontwikkeling en de vooruitgang van de wetenschappelijke inzichten zijn hier de drijfveer.

Als lid van verschillende normeringscommissies en het  Ontwikkelingsplatform houtbewerkingstechnologie (FPH) geeft Leitz daarmee de toekomst vorm en werkt mee aan een technologische voorsprong van de branche in een nationale en internationale omgeving.

Deze pagina aanbevelen