Hãy theo dõi bản tin của chúng tôi

Cập nhật tin tức và thông tin của Leitz bằng cách đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi.

Bảo vệ dữ liệu

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Đơn này sẽ được gửi đến Công ty TNHH Leitz Tooling Việt Nam, Việt Nam.

Bằng cách đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, bạn sẽ nhận được thông tin thường xuyên về các sản phẩm, sự kiện và tin tức mới của Leitz. Dữ liệu bạn cung cấp sẽ chỉ được sử dụng để gửi bản tin của chúng tôi và sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Thông tin về việc sử dụng dữ liệu của bạn có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký ở cuối mỗi bản tin hoặc sử dụng mẫu hủy đăng ký bản tin.