Gia công biên dạng dành cho các chuyên gia

Giải pháp hoàn hảo cho mọi tác nghiệp

Các yêu cầu của thị trường đối với hệ thống công cụ gia công biên dạng rất đa dạng. Các bộ phận giống hệt nhau phải được sản xuất với số lượng lớn nhưng mặt khác, các sản phẩm thường xuyên thay đổi phải được sản xuất riêng lẻ. Gia công xử lý biên dạng có phạm vi từ các biên dạng đơn giản, chẳng hạn như vát mép hoặc bán kính, đến nhiều loại biên dạng trang trí và các cấu hình kết nối phức tạp cao, chẳng hạn như các cấu hình khớp ngón tay, lưỡi và rãnh hoặc biên dạng thanh viền.

Phạm vi công cụ của Leitz rất rộng rãi, với một chương trình cung cấp giải pháp hoàn hảo cho mọi công việc.

Sản phẩm – Tiêu điểm

Năng suất

Hiệu quả

Chất lượng

Tính bền vững


Nguyễn Đức Trí
Phòng Kinh doanh và Dịch vụ
Nhà máy cho thuê C-4, Khu công nghiệp Long Đức, xã An Phước,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, 810000
Việt Nam
Đề xuất trang này