Các giải pháp công cụ tạo ra chất lượng và hiệu suất cao hơn

Với phạm vi sản phẩm đa dạng, Leitz cung cấp các giải pháp với hiệu suất hàng đầu, có thể linh hoạt thích ứng với các yêu cầu sản phẩm khác nhau.


Lưỡi cưa đĩa

Cắt chẻ, cắt xén, cắt định cỡ ...


Dụng cụ định cỡ

Phay cạnh, định cỡ, và định hình trước


Dụng cụ bào

Dùng để định hình và tạo bề mặt


Dụng cụ cắt biên dạng

Dành cho ngành công nghiệp và thương mại


Dao cắt mối ghép mộng ngón tay

Dụng cụ cắt đặc biệt


Dụng cụ cắt có chuôi

Công cụ đa năng và linh hoạt


Mũi khoan

Luôn luôn tròn đều


Hệ thống kẹp dụng cụ

Tạo sự kết nối tuyệt vời


Vật liệu mới

Giải pháp gia công dành cho các chuyên gia kỹ sư