Leitz XPert – thông minh, sáng tạo, cấp tiến

Kiến thức có giá trị sẵn có ở khắp mọi nơi

Khái niệm dịch vụ LeitzXPert là tầm nhìn của Leitz về việc kết hợp và cung cấp các công nghệ và ứng dụng kỹ thuật đã được kiểm chứng với các phương pháp tiếp cận mới. Quy trình làm việc kỹ thuật số và những lợi thế rõ ràng của nền công nghiệp 4.0 được thể hiện rõ ràng với Ứng dụng Leitz cho cả khách hàng công nghiệp và các xưởng và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này dẫn đến hiệu quả và năng suất cao hơn trong sản xuất cũng như tính linh hoạt, minh bạch và bền vững trong tất cả các quy trình.

Các thành phần chính của khái niệm LeitzXPert là các giải pháp đã tồn tại dưới dạng “các giải pháp riêng lẻ” đã được chứng minh. Điểm mới là việc tạo ra một dịch vụ kỹ thuật số, đồng nhất, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về thông tin kèm theo và cung cấp thông tin đó trên một nền tảng nhỏ gọn, rõ ràng và không phụ thuộc vào vị trí.


Đề xuất trang này