Độ tin cậy sản xuất và chi phí tối ưu hóa

Bảo mật xung quanh việc đặt hàng, lưu trữ và đánh giá

Cung cấp đúng công cụ, đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng lúc và đến đúng nơi, đòi hỏi một lượng lớn nguồn lực và công việc để đảm bảo một chuỗi cung ứng sản xuất đáng tin cậy và hiệu quả. Đây là những gì Leitz làm, tuy nhiên nó hiệu quả và hiệu quả hơn nhiều khi các yêu cầu của khách hàng nằm trong kế hoạch Quản lý Công cụ.

Leitz cung cấp một loạt các khái niệm và mô hình dịch vụ có thể được điều chỉnh chính xác theo yêu cầu tương ứng của khách hàng. Việc nhanh chóng truy xuất công cụ, điều động kịp thời và kế toán tự động được chứng minh là làm giảm đáng kể các yêu cầu về công cụ và chi phí mua sắm tổng thể.


Quản lý dụng cụ "Hậu cần"

Hiệu quả, năng suất và đáng tin cậy

Công tác hậu cần bao gồm việc cung cấp hỗ trợ CNTT với hệ thống Kanban hoặc kho hàng ký gửi, nơi cả khách hàng và Leitz đều có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu chung trực tuyến. Việc hạch toán diễn ra thông qua dòng vốn vào hoặc dòng ra của hàng tồn kho sau các khoảng thời gian đã thỏa thuận.


Quản lý dụng cụ "Tuổi thọ"

Hiệu quả, năng suất và tính linh hoạt

Với khái niệm dịch vụ “Tuổi thọ”, các công cụ không còn cần phải mua ngay. Mô hình này bao gồm việc cung cấp tuổi thọ của công cụ cho các công cụ tái tạo để sản xuất linh hoạt. Việc lập hóa đơn dựa trên tỷ lệ chi phí công cụ và dịch vụ tạo ra mối liên hệ trực tiếp giữa số lượng sản xuất và chi phí công cụ dụng cụ phát sinh. Ngoài ra, các công cụ có thể được cung cấp với số sê-ri duy nhất.


Quản lý dụng cụ “Chăm sóc toàn diện”

Gói chăm sóc miễn phí toàn diện

CompleteCare là viết tắt của cung cấp công cụ hoàn chỉnh từ một nguồn duy nhất, lý tưởng cho các công ty có quy mô lô lớn. Việc lập hóa đơn dựa trên số liệu sản xuất đã thỏa thuận. Gói ưu đãi toàn diện này với chi phí có thể tính toán chính xác, được điều chỉnh thay đổi, cho phép khách hàng tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh của họ. Leitz sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để làm cho các quy trình hoạt động hiệu quả hơn. Thực tế là: với ít hơn 1 % tổng chi phí, các công cụ để mua sắm là bộ phận C. Mặt khác, việc thiếu một công cụ dẫn đến chi phí cao hơn đáng kể.

Cần phải rõ ràng rằng CompleteCare không phải là một dự án ngắn hạn, mà là một sự hợp tác lâu dài để cùng thành công. Khách hàng trên toàn thế giới sử dụng CompleteCare và hưởng lợi từ quan hệ đối tác của họ với Leitz.

Khách hàng của chúng tôi nói gì?

Là khách hàng CompleteCare của Leitz, chúng tôi luôn sử dụng công nghệ công cụ mới nhất trên máy của mình và là đối tác trong việc phát triển các công cụ mới. Vì vậy, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng của mình và giảm chi phí cho mỗi mét chạy.
Tobias Marquart, FMD Möbel GmbH

Đề xuất trang này